Is de kinderopvang goed voor de ontwikkeling van mijn kind

Is de kinderopvang goed voor de ontwikkeling van mijn kind?

De vraag naar een kinderopvang in Oosterhout is gestegen. Meerdere ouders brengen hun kinderen naar een kinderdagverblijf. Waarom helpt dit met de gezonde ontwikkeling van je kindje? Daar wordt in dit artikel dieper op ingegaan.

Wat verstaan we onder een kinderdagverblijf?
Een andere benaming van een kinderdagverblijf is crèche. Het gaat om opvang voor kinderen vanaf 0 tot 4 jaar. Veelal bestaat een kinderdagverblijf uit horizontale en verticale groepen. Een horizontale groep bestaat bijvoorbeeld alleen maar uit baby’s en een verticale groep bestaat uit peuters.

Zijn alle kinderen geschikt voor het kinderdagverblijf?
Een kinderdagverblijf is voor de meeste kinderen een goed idee. Een kind heeft altijd een periode nodig om te wennen aan het kinderdagverblijf. Hierbij spelen de ouders een grote rol in de gewenningsperiode.

Taak van de ouders en pedagogisch medewerkers is om goed met situatie om te gaan. Het is van belang rustig te blijven en het kindje een vertrouwd gevoel te geven. Er zijn kinderen waarbij het wennen langer duurt of kinderen waarbij het niet lekker loopt in een kinderdagverblijf. Voor deze kinderen is een gastouder bureau geschikter omdat dit kleinschaliger is.

De voordelen van een kinderdagverblijf op een rij:

  • Er is goede begeleiding waarbij de kinderen zich volop kunnen ontwikkelen. De kinderen ervaren een gevoel van veiligheid en ontwikkelen zichzelf op een goede wijze.
  • De medewerkers zijn opgeleid om de kinderen volop te stimuleren in hun spraak, zang, spelletjes, creativiteit. Ook wordt het samen spelen op een goede manier ondersteunt. Door de pedagogische achtergrond van de medewerkers wordt dit afgestemd op je kindje door middel van een pedagogisch plan.
  • Kinderen worden socialer omdat het sociale contact volop wordt gestimuleerd op jonge leeftijd. Je kindje leert contact te leggen met leeftijdsgenootjes.
  • Een kinderdagverblijf is een uitstekende voorbereiding op de basisschool. Kinderen hebben vaak een voorsprong omdat ze hierop al voorbereid zijn tijdens het kinderdagverblijf. Ze hebben immers leren wennen aan een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen en nieuwe mensen.
  • Er zijn tegenwoordig volop kinderdagverblijven die volop meegaan met de tijd. Er zijn kinderdagverblijven die de mogelijkheid bieden je kindje gedurende de dag te volgen middels foto´s en video’s. Deze worden door de pedagogisch medewerkers naar de ouders toegestuurd. Zo volg je vanaf bijvoorbeeld je werk je kindje, en dit is een hele leuke toevoeging!
Lees tip:  Hoe kan een lactatiekundige ook jou helpen?

Zijn er ook nadelen?
Een kinderdagverblijf heeft meestal iets meer prikkels dan in de thuissituatie. Vooral voor baby´s kan dat het geval zijn. Het is van belang dat de prikkels zo klein mogelijk gemaakt worden. Als er baby’s aanwezig zijn kan het kinderdagverblijf meer aandacht en zorg schenken aan meer rust in de groep. In een babygroep past de medewerker zich aan het ritme van je kindje aan. Hierdoor worden prikkels geminimaliseerd.

Bron: Kidsplein

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *